Формування готовності до навчання в умовах інклюзії учнів з нормотиповим рівнем розвитку засобами образотворчого мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
В статті розкрито позитивний вплив спілкування учнів, які мають нормотиповий рівень розвитку, з учнями, які мають особливі освітні потреби, на розвиток особистості школярів обох категорій. Визначено проведення уроків образотворчого мистецтва і позакласну виховну діяльність як основні шляхи формування готовності до навчання в умовах інклюзії учнів з нормотиповим рівнем розвитку засобами образотворчого мистецтва. В статье раскрыто положительное влияние общения учащихся, имеющих нормотиповой уровень развития, с учащимися, имеющими особые образовательные потребности, на развитие личности школьников обеих категорий. Определено проведение уроков изобразительного искусства и внеклассную воспитательную деятельность как основные пути формирования готовности к обучению в условиях инклюзии учеников с нормотиповым уровнем развития средствами изобразительного искусства. The positive influence of communication of students who have a standard level of development with students who have special educational needs on the development of the personality of students of both categories is revealed. Fine art lessons and extracurricular educational activities are identified as the main ways of forming readiness for learning in the conditions of inclusion of students with the normative level of development by means of fine arts.
Опис
Ключові слова
інклюзія, ізотерапія, учні, нормотиповий рівень, особливі освітні потреби, образотворче мистецтво, магістерські роботи, инклюзия, изотерапия, ученики, нормотиповой уровень, особые образовательные потребности, изобразительное искусство, магистерские работы, inclusion, isotherapy, students, normotypic level, special educational needs, fine arts, master's work
Цитування
Мараховська О. П. Формування готовності до навчання в умовах інклюзії учнів з нормотиповим рівнем розвитку засобами образотворчого мистецтва / О. П. Мараховська, Т. С. Твердохліб // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1.– С. 158–161.