Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/595
Title: ДІАЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ ТА ПЕРЕВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ У 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ.
Authors: Борисенко, Н. О.
Keywords: історія педагогіки
важковиховувані діти
дитяча безпритульність
дитяча соціалізація
виховання особистості
история педагогики
трудновоспитуемые дети
детская беспризорность
детская социализация
воспитание личности
history of pedagogy
difficult children
child homelessness
children's socialization
education of the individual
Issue Date: 22-May-2015
Publisher: Вид-во "Точка"
Citation: Борисенко Н. О. Діалогічний підхід у вихованні та перевихованні підлітків у вітчизняній педагогіці у 20–30-ті роки ХХ ст. / Н. О. Борисенко // Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-23 трав. 2015 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2015. – C. 12–14.
Abstract: Автор розглядає проблему важковиховуваних дітей та підлітків, яка гостро постала в перші роки радянської влади, особливо після громадянської війни, коли значно збільшилась кількість безпритульних та бездомних дітей. Дитяча безпритульність ставала народною бідою. У витоків рішення цієї проблеми були П.П. Блонський, Л.С. Виготський, А.С. Макаренко, С.Т. Шацький та інші. Автор рассматривает проблему трудновоспитуемых детей и подростков, которая остро встала в первые годы советской власти, особенно после гражданской войны, когда значительно увеличилось количество беспризорных и бездомных детей. Детская беспризорность становилась народной бедой. У истоков решения этой проблемы были П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и другие.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/595
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Борисенко Н. О.pdf948.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.