ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія)
Анотація
В статті розглянуто визначення поняття здорового способу життя, його компоненти, ціннісні орієнтації молоді та фактори ризику в її поведінці. Також, наведено скорочений опис методів навчання, які використовують фахівці в програмах спрямованих на формування здорового способу життя у молоді. В статье рассмотрено определение понятия здорового образа жизни, его компоненты, ценностные ориентации молодежи и факторы риска в ее поведении. Также указано краткое описание методов обучения, которые используют специалисты в программах, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи. The article considers the definition of a healthy lifestyle, its components, value orientations of young people and risk factors in their behavior. Also, an abbreviated description of teaching methods used by specialists in programs aimed at forming a healthy lifestyle in young people.
Опис
Ключові слова
здоров'я, спосіб життя, молодь, цінності, методи формування, здоровье, способ жизни, молодежь, ценности, методы формирования, health, lifestyle, youth, values, methods of formation
Цитування
Даниленко Н. В. Здоровий спосіб життя та засоби його формування / Н. В. Даниленко, Р. Ю. Батир // Grail of Science – № 4 – 2021. – P. 502–511.