Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5910
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМартинова, І. С.-
dc.date.accessioned2021-09-02T10:29:42Z-
dc.date.available2021-09-02T10:29:42Z-
dc.date.issued2021-05-14-
dc.identifier.citationМартинова І. С. Османський вектор зовнішньої політики Б. Хмельницького в сучасній українській історіографії / І. С. Мартинова // Богдан Хмельницький: історична постать у контексті процесів українського державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 425-й річниці від дня народження гетьмана, Харків,14 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. С. Гончарова та ін.]. – Харків, 2021. – С. 103–110.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5910-
dc.description.abstractВ статті досліджено дипломатичні відносини між українськими та турецькими урядами в середині XVII століття. В українській історіографії вчені притримуються різних позицій у своїх висновках відносно оцінки стосунків Чигирина зі Стамбулом за доби Б. Хмельницького: що це було – васалітет, номінальний васалітет, протекторат, військовий союз чи щось інше? В статье исследованы дипломатические отношения между украинскими и турецкими правительствами в середине XVII века. В украинской историографии ученые придерживаются различных позиций в своих выводах относительно оценки отношений Чигирина со Стамбулом в эпоху Б. Хмельницкого: что это было – вассалитет, номинальный вассалитет, протекторат, военный союз или нечто другое? The article investigates diplomatic relations between Ukrainian and Turkish governments in the middle of the 17 th century. In the Ukrainian historiography scholars hold different positions in their conclusions concerning the assessment of relations between Chyhyryn and Istanbul in the epoch of B. Khmelnytskyi: it was vassalage, nominal vassalage, protectorate or military alliance. Khmelnitsky: what was it – vassalage, nominal vassalage, protectorate, military alliance or something else?uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectукраїнська історіографіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectХмельницький Богданuk_UA.UTF-8
dc.subjectзовнішня політикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectВійсько Запорозькеuk_UA.UTF-8
dc.subjectосманський векторuk_UA.UTF-8
dc.subjectукраїнсько–османські відносиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectукраинская историографияuk_UA.UTF-8
dc.subjectХмельницкий Богданuk_UA.UTF-8
dc.subjectвнешняя политикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectВойско Запорожскоеuk_UA.UTF-8
dc.subjectосманский векторuk_UA.UTF-8
dc.subjectукраинско–османские отношенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectukrainian historiographyuk_UA.UTF-8
dc.subjectKhmelnytsky B.uk_UA.UTF-8
dc.subjectforeign policyuk_UA.UTF-8
dc.subjectZaporozhian armyuk_UA.UTF-8
dc.subjectOttoman vectoruk_UA.UTF-8
dc.subjectukrainian–ottoman relationsuk_UA.UTF-8
dc.titleОсманський вектор зовнішньої політики Б. Хмельницького в сучасній українській історіографіїuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОсманский вектор внешней политики Б. Хмельницкого в современной украинской историографииuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeOttoman vector of foreign policy of B. Khmelnytsky in modern Ukrainian historiographyuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра історії УкраїниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.