Дитинство та розвиток дитини з точки зору різних наукових підходів і теорій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
У тезах розкриваються погляди на дитинство та особливості розвитку дитини з точки зору різних наукових підходів і теорій: біогенетичного (теорія рекапітуляції, психоаналітична теорія), соціогенетичного та персоногенетичного підходів, теорій когнітивного напряму. В тезисах раскрываются взгляды на детство и особенности развития ребенка с точки зрения различных научных подходов и теорий: биогенетического (теория рекапитуляции, психоаналитическая теория), социогенетичного и персоногенетичного подходов, теорий когнитивного направления. The article presents the views on childhood and specific features of children's development according to the ideas of various scientific theories and approaches, namely: biogenetic approach (recapitulation theory, psychoanalytic theory), sociogenetic approach, personogenetic approach, theory of cognitive direction.
Опис
Ключові слова
дитина, дитинство, біогнетичний підхід, соціогенетичний підхід, персоногенетичний підхід, теорії когнітивного напряму, ребенок, детство, биогенетический подход, социогенетический подход, персоногенетический подход, теории когнитивного направления., child, childhood, biogenetic approach, sociogenetic approach, personogenetic approach, theories of cognitive direction
Цитування
Лупаренко С. Е. Дитинство та розвиток дитини з точки зору різних наукових підходів і теорій / С. Е. Лупаренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 39–41.