Організація екскурсії, як активної форми навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Астрая
Анотація
Навчальні екскурсії є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи, розширення світогляду школярів, формування в них життєво необхідних компетенцій, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу. Учебные экскурсии являются обязательными и необходимыми составляющими учебно-воспитательного процесса. Они предусматривают создание условий для приближения содержания учебных предметов в реальной жизни, наблюдения и исследования учащимися явлений природы, расширения кругозора школьников, формирование у них жизненно необходимых компетенций, усиление практической и профессионально-ориентационной направленности учебно-воспитательного процесса. Study tours are mandatory and necessary components of the educational process. They provide for the creation of conditions for bringing the content of subjects to real life, observation and research by students of natural phenomena, expanding the worldview of students, forming vital competencies, strengthening the practical and vocational orientation of the educational process.
Опис
Ключові слова
екскурсія, форми навчання, навчально-виховний процес, экскурсия, формы обучения, учебно-воспитательный процесс, excursion, forms of education, educational process
Цитування
Твердохліб О. В. Організація екскурсії, як активної форми навчання / О. В. Твердохліб, Ю. О. Бондаренко, Ю. В. Орел // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXVІІІ Каришинські читання) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 27-28 трав. 2021 р. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2021. – С. 291–293.