Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5865
Title: "Нові медіа" у формуванні протестних рухів
Other Titles: "Новые медиа" в формировании протестных движений
"New Media" in the formation of protest movements
Authors: Данько, Ю. А.
Keywords: комунікативний простір
Інтернет
соціальні мережі
коммуникативное пространство
Интернет
социальные сети
communication space
Internet
social media
Issue Date: 15-May-2015
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Данько Ю. А. "Нові медіа" у формуванні протестних рухів / Ю. А. Данько // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 43–46.
Abstract: В статті розглянуто нові медіа. Вони сьогодні починають відігравати важливу роль у формуванні та розвитку політичних рухів. Це майданчик, що дозволяє генерувати певну громадянську активність, але вона поки ще не переростає в політичну діяльність. Однак практика показує, що соціальні мережі вже настільки глибоко проникли в політичне життя, що їх можливості як інструменту політичної боротьби починають використовуватися все активніше. В статье рассмотрены новые медиа. Они сегодня начинают играть важную роль в формировании и развитии политических движений. Это площадка, позволяющая генерировать определенную гражданскую активность, но она пока еще не перерастает в политическую деятельность. Однако практика показывает, что социальные сети уже настолько глубоко проникли в политическую жизнь, что их возможности как инструмента политической борьбы начинают использоваться все активнее. This article examines new media. They are now beginning to play an important role in the formation and development of political movements. It is a platform that allows for the generation of some civic activity, but it is not yet growing into political activity. However, practice shows that social media have penetrated so deeply into political life that their capabilities as a tool for political struggle are increasingly being used.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5865
Appears in Collections:Кафедра політології, соціології і культурологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.