"Нові медіа" у формуванні протестних рухів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто нові медіа. Вони сьогодні починають відігравати важливу роль у формуванні та розвитку політичних рухів. Це майданчик, що дозволяє генерувати певну громадянську активність, але вона поки ще не переростає в політичну діяльність. Однак практика показує, що соціальні мережі вже настільки глибоко проникли в політичне життя, що їх можливості як інструменту політичної боротьби починають використовуватися все активніше. В статье рассмотрены новые медиа. Они сегодня начинают играть важную роль в формировании и развитии политических движений. Это площадка, позволяющая генерировать определенную гражданскую активность, но она пока еще не перерастает в политическую деятельность. Однако практика показывает, что социальные сети уже настолько глубоко проникли в политическую жизнь, что их возможности как инструмента политической борьбы начинают использоваться все активнее. This article examines new media. They are now beginning to play an important role in the formation and development of political movements. It is a platform that allows for the generation of some civic activity, but it is not yet growing into political activity. However, practice shows that social media have penetrated so deeply into political life that their capabilities as a tool for political struggle are increasingly being used.
Опис
Ключові слова
комунікативний простір, Інтернет, соціальні мережі, коммуникативное пространство, Интернет, социальные сети, communication space, Internet, social media
Цитування
Данько Ю. А. "Нові медіа" у формуванні протестних рухів / Ю. А. Данько // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 43–46.