Антропологічна значущість геополітики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто геополітику. Сучасні геоцивілізаціі характеризуються безліччю параметрів економічного, соціокультурного, етноконфесійного порядку. І вже через це геополітика має право на своє місце в системі філософського знання. Геополітика визначила нерозривний зв’язок між географічним простором і зовнішньою політикою держав і справила величезний вплив на еволюцію європейського світогляду і формування ідеологій. В статье рассмотрена геополитика. Современные геоцивилизации характеризуются множеством параметров экономического, социокультурного, этноконфессионального порядка. И уже через это геополитика имеет право на свое место в системе философского знания. Геополитика определила неразрывную связь между географическим пространством и внешней политикой государств и оказала огромное влияние на эволюцию европейского мировоззрения и формированию идеологий. This article examines geopolitics. Modern geocivilizations are characterized by a multitude of parameters of economic, socio-cultural, ethno-religious order. It is through this that geopolitics has a right to its place in the system of philosophical knowledge. Geopolitics has defined the inextricable link between geographical space and the foreign policy of states and has had an enormous impact on the evolution of the European worldview and the formation of ideologies.
Опис
Ключові слова
геополітика, географічний простір, геополитика, географическое пространство, geopolitics, geographic area
Цитування
Завгородько Л. В. Антропологічна значущість геополітики / Л. В. Завгородько // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 49–51.