Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5856
Title: Відображення ціннісних орієнтирів персонажів у повісті А. Н. Рибакова "Постріл"
Other Titles: Отображение ценностных ориентиров персонажей в повести А. Н. Рыбакова "Выстрел"
Representation of value orientations of characters in A. N. Rybakov's story "Shot"
Authors: Кузнецова, О. С.
Keywords: Рибаков А. Н.
ціннісні орієнтири
аспірантські роботи
Рыбаков А. Н.
ценностные ориентиры
аспирантские работы
Rybakov A.
value benchmarks
graduate work
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Кузнецова О. С. Відображення ціннісних орієнтирів персонажів у повісті А. Н. Рибакова "Постріл" / О. С. Кузнецова // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 51–52.
Abstract: У статті проаналізовано відображення ціннісних орієнтирів персонажів у повісті А. Н. Рибакова «Постріл». В статье проанализированы отображения ценностных ориентиров персонажей в повести А. Н. Рыбакова «Выстрел». The article analyzes the display of values of characters in the story of A. N. Rybakov "Shot".
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5856
Appears in Collections:Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кузнецова О. С..pdf676.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.