Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5812
Title: Бюджетування як інструмент фінансового управління
Other Titles: Бюджетирование как инструмент финансового управления
Budgeting as a financial management tool
Authors: Михайленко, М. Ю.
Mykhailenko, M.
Keywords: бюджетування
фінансове управління
бюджетний процес
студентські роботи
бюджетирование
финансовое управление
бюджетный процесс
студенческие работы
budgeting
financial management
budget process
student work
Issue Date: 20-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Михайленко М. Ю. Бюджетування як інструмент фінансового управління / М. Ю. Михайленко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 117–120.
Abstract: У статті розглянуто бюджетування, як инструмент фінансового управління. Бюджетування дозволяє координувати достатність фінансових ресурсів для виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності. Ефективна бюджетна система на підприємстві допоможе вдосконалити координацію всіх його підрозділів, поліпшити мотивацію, підвищити відповідальність менеджерів всіх рівнів, передбачити фінансовий результат, запобігти кризовим ситуаціям. В статье рассмотрено бюджетирование, как инструмент финансового управления. Бюджетирование позволяет координировать достаточность финансовых ресурсов для производственной, инвестиционной и финансовой деятельности. Эффективная бюджетная система на предприятии поможет усовершенствовать координацию всех его подразделений, улучшить мотивацию, повысить ответственность менеджеров всех уровней, предусмотреть финансовый результат, предотвратить кризисные ситуации. This article examines budgeting as a financial management tool. Budgeting allows coordinating sufficiency of financial resources for production, investment and financial activities. An effective budgeting system in an enterprise will help to improve coordination of all its departments, improve motivation, increase the responsibility of managers at all levels, foresee financial results, and prevent crisis situations.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5812
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.