Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5799
Title: Жанр романа в творческом наследии И. А. Бунина
Other Titles: Жанр роману у творчій спадщині І. А. Буніна
The genre of the novel in the creative heritage of I. A. Bunin
Authors: Силаев, А. С.
Силаєв, О. С.
Silaev, O.
Keywords: жанры
Бунин И. А.
жанри
Бунін І. А.
genres
Bunin I.
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Силаев А. С. Жанр романа в творческом наследии И. А. Бунина / А. С. Силаев // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 78–79.
Abstract: В статье проанализирован жанр романа в творческом наследии И. А. Бунина. У статті проаналізовано жанр роману у творчій спадщині І. А. Буніна. The article analyzes the genre of the novel in the creative heritage of I. A. Bunin.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5799
Appears in Collections:Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силаев А. С..pdf811.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.