Назрілі акценти інституційних перетворень нової економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено, що мета створення інституційної системи інноваційної економіки України повинна полягати у сприянні масштабному технологічному оновленню виробництва на основі передових науково-технічних розробок. Важливе значення для активізації інноваційних процесів мають фінансові інститути розвитку. В статье исследовано, что цель создания институциональной системы инновационной экономики Украины должна заключаться в содействии масштабному технологическому обновлению производства на основе передовых научно-технических разработок. Важное значение для активизации инновационных процессов имеют финансовые институты развития. The article investigates that the purpose of creating an institutional system of innovative economy of Ukraine should be to promote large-scale technological renewal of production on the basis of advanced scientific and technical developments. Financial is important for the intensification of innovation processes development institutions.
Опис
Ключові слова
інноваційна економіка, інституційне забезпечення, економічна політика, магістерські роботи, инновационная экономика, институциональное обеспечение, экономическая политика, магистерские работы, innovative economy, institutional support, economic policy, master's works
Цитування
Бурдика А. І. Назрілі акценти інституційних перетворень нової економіки / А. І. Бурдика, С. А. Пилипов // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 62–68.