Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/577
Title: САМОРОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЖІНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА
Authors: Клімакова, С. М.
Keywords: сучасні жінки
саморозвиток
формування особистості
глобалізоване суспільство
современные женщины
саморазвитие
формирование личности
глобализированное общество
the modern woman
self-development
the formation of personality
globalisierung society
Issue Date: 20-May-2016
Publisher: Вид-во "Точка"
Citation: Клімакова С. М. Саморозвиток сучасної жінки в умовах глобалізованого суспільства / С. М. Клімакова // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – C. 111–112.
Abstract: Саморозвиток сучасної жінки в умовах глобалізованого суспільства сприятиме зросту внутрішньої сили, допоможе знайти користь у будь-яких сферах суспільної діяльності. Сучасна жінка в повсякденному житті користується візуальним та слуховим методами сприйняття, які підсилюються власними почуттями й набутими знаннями, уміннями, навичками та досвідом. Усі жінки мають здібності, наділені особливими талантами, можуть і повинні приділяти особливу увагу власному саморозвитку, примножувати свої здобутки шляхом повсякденної кропіткої праці. Саморазвитие современной женщины в условиях глобализированного общества будет способствовать росту внутренней силы, поможет найти пользу в любых сферах общественной деятельности. Современная женщина в повседневной жизни пользуется визуальным и слуховым методами восприятия, которые усиливаются собственными чувствами и приобретенными знаниями, умениями, навыками и опытом. Все женщины имеют способности, наделены особыми талантами, могут и должны уделять особое внимание собственному саморазвитию, приумножать свои достижения путем повседневной кропотливой работы.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/577
Appears in Collections:Кафедра циклічних видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Клімакова С. М.pdf109.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.