ВАЖЛИВІСТЬ РОЗУМІННЯ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ СТУДЕНТА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто заняття спортом і фізичними навантаженнями необхідними у повсякденному житті для нормальної життєдіяльності. Регулярні фізичні вправи позитивно впливають на серцево-судинну систему, сприяють зміцненню м’язів, виправленню постави, що особливо стосується сидячої роботи студентів та нормалізації ваги, зміцнюють кістки і надають гнучкість суглобам. Людина, яка займається спортом, менш схильна до різних захворювань, психологічно стабільна та більш стійка у стресових ситуаціях. В статье рассмотрены занятия спортом и физическими нагрузками необходимыми в повседневной жизни для нормальной жизнедеятельности. Регулярные физические упражнения положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, способствуют укреплению мышц, исправлению осанки, что особенно касается сидячей работы студентов и нормализации веса, укрепляют кости и предоставляют гибкость суставам. Человек, который занимается спортом, менее подвержен различным заболеваниям, психологически стабилен и более устойчив в стрессовых ситуациях. This article deals with sports and physical activity, which are necessary in everyday life for normal functioning. Regular exercise has a positive effect on the cardiovascular system, strengthens muscles, corrects posture, especially for sedentary students and normalises weight, strengthens bones and gives flexibility to joints. A person who exercises is less prone to various illnesses, is psychologically stable and more resilient in stressful situations.
Опис
Ключові слова
фізичні вправи, дистанційне навчання, фізичне виховання, студентські роботи, физические упражнения, дистанционное обучение, физическое воспитание, студенческие работы, physical exercises, distance learning, physical education, student work
Цитування
Онищенко І. В. Важливість розуміння занять фізичними вправами у повсякденному житті студента / І. В. Онищенко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 36–38.