Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5774
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПогорелова, Н. И.-
dc.contributor.authorПогорелова, Н. І.-
dc.contributor.authorPogorelova, N.-
dc.date.accessioned2021-08-18T09:18:34Z-
dc.date.available2021-08-18T09:18:34Z-
dc.date.issued2020-04-09-
dc.identifier.citationПогорелова Н. И. Концепты свободы / несвободы как основные ценностные ориентиры в «Колымских рассказах» В. Т. Шаламова / Н. И. Погорелова // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 68–69.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5774-
dc.description.abstractВ статье проанализированы концепты свободы / несвободы как основные ценностные ориентиры в «Колымских рассказах» В. Т. Шаламова. Философия лагерного времени у Шаламова позволяет рассматривать лагерное пространство как нечто между жизнью и смертью, откуда, однако, невозможен «разворот» к жизни. Лагерь не только убивает человека, но и прозаичностью статуса смерти омертвляет его душу. У статті проаналізовані концепти свободи / несвободи як основні ціннісні орієнтири в «Колимських оповіданнях» В. Т. Шаламова. Філософія табірного часу у Шаламова дозволяє розглядати табірне простір як щось між життям і смертю, звідки, однак, неможливий «розворот» до життя. Табір не тільки вбиває людину, а й прозаїчністю статусу смерті опустошає його душу.The article analyzes the concepts of freedom/lack of freedom as the main values in the "Kolyma Tales" by VT Shalamov. The article analyses the concepts of freedom / unfreedom as the main values in V. T. Shalamov's Kolyma Tales. Shalamov's philosophy of camp time allows one to consider The philosophy of the camp time allows us to regard the camp space as something between life and death, from where, however, there is no possibility of a "U-turn" towards life. The camp not only kills the individual but also deadens his soul by the prosaic status of death.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoruuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectконцепты свободы / несвободыuk_UA.UTF-8
dc.subjectценностные ориентирыuk_UA.UTF-8
dc.subjectШаламов В. Т.uk_UA.UTF-8
dc.subjectаспирантские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectконцепти свободи / несвободиuk_UA.UTF-8
dc.subjectціннісні орієнтириuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспірантські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectconcepts of freedom / non-freedomuk_UA.UTF-8
dc.subjectvalue benchmarksuk_UA.UTF-8
dc.subjectShalamov V.uk_UA.UTF-8
dc.subjectgraduate workuk_UA.UTF-8
dc.titleКонцепты свободы / несвободы как основные ценностные ориентиры в «Колымских рассказах» В. Т. Шаламоваuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeКонцепти свободи / несвободи як основні ціннісні орієнтири в «Колимських оповіданнях» В. Т. Шаламоваuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe concepts of freedom / non-freedom as the main value reference points in the "Kolyma Tales" by V. T. Shalamovuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Погорелова Н. И..pdf767.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.