Опанування навички читання як важлива складова формування читацької компетентності першокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було проаналізовано опанування навичок читання як важливу складову формування читацької компетентності першокласників. Читання є важливим засобом отримання інформації, засвоєння знань, набуття дитиною життєвого, емоційного досвіду. Завдяки йому відбувається розвиток особистості. Тому формування читацької компетентності є одним із важливих завдань сучасної початкової школи. Автором было проанализировано овладение навыками чтения как важная составляющая формирования читательской компетентности первоклассников. Чтение является важным средством получения информации, усвоения знаний, приобретение ребенком жизненного, эмоционального опыта. Благодаря ему происходит развитие личности. Поэтому формирование читательской компетентности является одной из важных задач современной начальной школы.The author analyzed the mastery of reading skills as an important component in the formation of reading competence of first graders. Reading is an important means of receiving information, acquiring knowledge, acquiring life and emotional experience of a child. Thanks to it, personal development takes place. Therefore, the formation of reading competence is one of the important tasks of the modern primary school.
Опис
Ключові слова
читання, читацька компетентність, першокласники, студентські роботи, чтение, читательская компетентность, первоклассники, студенческие работы, reading, reading competence, first graders, student work
Цитування
Тимофієва А. Опанування навички читання як важлива складова формування читацької компетентності першокласників / А. Тимофієва // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 68.