ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ФІЗИЧНОГО ТА МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто взаємозв'язок фізичного і ментального здоров'я, і як це відображається на нашому організмі. Ми повинні дбати про своє здоров'я кожного дня. Дотримуватися правильного раціону, регулярно займатися фізичними вправами і оточувати себе людьми, які надихають і дарують позитивні емоції. В статье рассмотрена взаимосвязь физического и ментального здоровья, и как это отражается на нашем организме. Мы должны заботиться о своем здоровье каждый день. Придерживаться правильного рациона, регулярно заниматься физическими упражнениями и окружать себя людьми, которые вдохновляют и дарят положительные эмоции. This article looks at the relationship between physical and mental health, and how this affects our bodies. We need to take care of our health every day. Stick to a good diet, exercise regularly and surround ourselves with people who inspire and give positive emotions.
Опис
Ключові слова
фізичне здоров’я, ментальне здоров’я, взаємозв'язок, студентські роботи, физическое здоровье, ментальное здоровье, взаимосвязь, студенческие работы, physical health, mental health, relationship, student work
Цитування
Мелешенко М. О. Взаємозв'язок фізичного та ментального здоров'я / М. О. Мелешенко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 53–54.