Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5751
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСвітлична, А.-
dc.contributor.authorСветличная, А.-
dc.contributor.authorSvitlychna, A.-
dc.date.accessioned2021-08-16T10:42:33Z-
dc.date.available2021-08-16T10:42:33Z-
dc.date.issued2021-05-12-
dc.identifier.citationСвітлична А. Формування культури спілкування молодших школярів засобами фразеології / А. Світлична // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 66.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5751-
dc.description.abstractАвтором у данній статті було розкрито формування культури спілкування молодших школярів засобами фразеології. У мовленнєвій комунікації розуміють володіння етикетною культурою, уміння контролювати свої почуття, емоції, керувати своїм характером, волею, поведінкою. Дотримання етикетних норм передбачає віддзеркалення таких якостей, як увічливість, ґречність, чемність, тактовність, уважність, доброзичливість, терпимість. Автором в данной статье было раскрыто формирование культуры общения младших школьников средствами фразеологии. В речевой коммуникации понимают владение этикетная культурой, умение контролировать свои чувства, эмоции, управлять своим характером, волей, поведением. Соблюдение этикетных норм предусматривает отражение таких качеств, как вежливость, учтивость, вежливость, тактичность, внимательность, доброжелательность, терпимость.The author in this article revealed the formation of a culture of communication of junior high school students by means of phraseology. Speech communication is understood as the mastery of etiquette culture, the ability to control one's feelings, emotions, manage one's character, will and behaviour. The observance of etiquette involves reflecting such qualities as politeness, courtesy, politeness, tactfulness, consideration, goodwill, tolerance.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультура спілкуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectмолодші школяриuk_UA.UTF-8
dc.subjectфразеологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectукраїнська моваuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультура общенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмладшие школьникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectфразеологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectукраинский языкuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunication cultureuk_UA.UTF-8
dc.subjectprimary school childrenuk_UA.UTF-8
dc.subjectphraseologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectukrainian languageuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleФормування культури спілкування молодших школярів засобами фразеологіїuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeФормирование культуры общения младших школьников средствами фразеологииuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFormation of the culture of communication of junior schoolchildren by means of phraseologyuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Світлична А. .pdf344.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.