Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5747
Title: Проблема комформизма в творчестве Альберто Моравиа
Other Titles: Проблема комформізму в творчості Альберто Моравіа
The problem of comfortism in the work of Alberto Moravia
Authors: Поддубная, Ю. А.
Keywords: комформизм
Моравиа Альберто
комформізм
Моравіа Альберто
conformism
Moravia Alberto
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Поддубная Ю. А. Проблема комформизма в творчестве Альберто Моравиа / Ю. А. Поддубная // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 69–70.
Abstract: В статье рассмотрена проблема комформизма в творчестве Альберто Моравиа. Эта проблема прямо или косвенно затрагивается во многих его произведениях. Наиболее ярко эта тема звучит в романе «Конформист». У статті розглянута проблема комформізму в творчості Альберто Моравіа. Ця проблема прямо або побічно зачіпається в багатьох його творах. Найбільш яскраво ця тема звучить у романі «Конформіст». The article deals with the problem of comfortism in the work of Alberto Moravia. This problem is touched upon directly or indirectly in many of his works. The theme is most prominent in the novel The Conformist.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5747
Appears in Collections:Кафедра романської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Поддубная Ю. А..pdf789.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.