Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/574
Title: ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ НИМИ РОДИННИХ ЦІННОСТЕЙ
Authors: Григоренко, В. Л.
Keywords: гуманістичне виховання
формування особистості
діти дошкільного віку
сімейні цінності
сімейні традиції
сімейне виховання
гуманистическое воспитание
формирование личности
дети дошкольного возраста
семейные ценности
семейные традиции
семейное воспитание
humanistic education
the formation of personality
children of preschool age
family values
family tradition
family education
Issue Date: 20-May-2016
Publisher: Вид-во "Точка"
Citation: Григоренко В. Л. Виховання гуманних почуттів дошкільників у процесі засвоєння ними родинних цінностей / В. Л. Григоренко // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – C. 51–53.
Abstract: У статті сім’я розглядається як важливий осередок формування у дитини найкращих рис гуманної особистості, що здавна притаманні українському народу: поваги до старших, милосердя, доброти, щирості. З точки зору української родинної педагогіки дієвими засобами впливу на ціннісну сферу особистості є позитивний приклад батьків, підтримання атмосфери любові і злагоди в родині, звернення до народних та сімейних традицій. В статье семья рассматривается как важный очаг формирования у ребенка лучших черт гуманной личности, издавна присущих украинскому народу: уважения к старшим, милосердия, доброты, искренности. С точки зрения украинской семейной педагогики действенными средствами воздействия на ценностную сферу личности является положительный пример родителей, поддержание атмосферы любви и согласия в семье, обращение к народным и семейным традициям.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/574
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Григоренко В. Л.pdf114.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.