ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ НИМИ РОДИННИХ ЦІННОСТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Точка"
Анотація
У статті сім’я розглядається як важливий осередок формування у дитини найкращих рис гуманної особистості, що здавна притаманні українському народу: поваги до старших, милосердя, доброти, щирості. З точки зору української родинної педагогіки дієвими засобами впливу на ціннісну сферу особистості є позитивний приклад батьків, підтримання атмосфери любові і злагоди в родині, звернення до народних та сімейних традицій. В статье семья рассматривается как важный очаг формирования у ребенка лучших черт гуманной личности, издавна присущих украинскому народу: уважения к старшим, милосердия, доброты, искренности. С точки зрения украинской семейной педагогики действенными средствами воздействия на ценностную сферу личности является положительный пример родителей, поддержание атмосферы любви и согласия в семье, обращение к народным и семейным традициям.
Опис
Ключові слова
гуманістичне виховання, формування особистості, діти дошкільного віку, сімейні цінності, сімейні традиції, сімейне виховання, гуманистическое воспитание, формирование личности, дети дошкольного возраста, семейные ценности, семейные традиции, семейное воспитание, humanistic education, the formation of personality, children of preschool age, family values, family tradition, family education
Цитування
Григоренко В. Л. Виховання гуманних почуттів дошкільників у процесі засвоєння ними родинних цінностей / В. Л. Григоренко // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – C. 51–53.