Використання інтерактивних методів навчання менеджерів освіти як умова вдосконалення їх інноваційної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Використання інтерактивних методів і технологій дозволяє формувати такий освітній простір у закладі освіти, що забезпечує вдосконалення інноваційної діяльності керівника закладу освіти, уміння продукувати нові ідеї та регулювати інноваційні процеси. Использование интерактивных методов и технологий позволяет формировать такой образовательное пространство в учебном заведении, что обеспечивает совершенствование инновационной деятельности руководителя учреждения образования, умение продуцировать новые идеи и регулировать инновационные процессы. The use of interactive methods and technologies allows the formation of such an educational space in an educational institution, which ensures the improvement of the innovative activity of the head of the educational institution, the ability to produce new ideas and regulate innovative processes.
Опис
Ключові слова
інтерактивні методи навчання, інноваційна діяльність, менеджери освіти, интерактивные методы обучения, инновационная деятельность, менеджеры образования, interactive teaching methods, innovation activity, education managers
Цитування
Хлєбнікова Т. М. Використання інтерактивних методів навчання менеджерів освіти як умова вдосконалення їх інноваційної діяльності / Т. М. Хлєбнікова, Т. І. Тищенко, О. Є. Гречаник // Theory, practice and science : Abstracts of XXIII International Scientific and Practical Conference, April 27 – 30, 2021, Tokyo. – Tokyo, 2021. – Pp. 324–328.