Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5732
Title: Проблемы усовершенствования частноправовых механизмов осуществления права на договорное регулирование семейных отношений
Other Titles: Проблеми удосконалення приватноправових механізмів здійснення права на договірне регулювання сімейних відносин
Problems of improving private law mechanisms for exercising the right to contractual regulation of family relations
Authors: Пономаренко, О. М.
Keywords: договірне регулювання
нормативне регулювання
сімейний договір
договорное регулирование
нормативное регулирование
семейный договор
contractual regulation
regulation
family contract
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України»
Citation: Пономаренко О. М. Проблемы усовершенствования частноправовых механизмов осуществления права на договорное регулирование семейных отношений / О. М. Пономаренко // Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту цивільних прав : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. Чингісхана Нуфатовича Азимова, Харків, 16 груд. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 121-129.
Abstract: Автор рассматривает проблемы усовершенствования частноправовых механизмов осуществления права на договорное регулирование семейных отношений. Автор розглядає проблеми удосконалення приватноправових механізмів здійснення права на договірне регулювання сімейних відносин. The author examines the problems of improving private law mechanisms for exercising the right to contractual regulation of family relations.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5732
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.