Професійно важливі якості майбутніх адміністраторів сфери послуг: характеристика та структура

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Publishing House Of The The Academy of Management and Administration in Opole
Анотація
Сьогодні конкурентоздатність випускника визначається не лише наявністю у нього суми необхідних знань, а й володінням основними процедурами професійної діяльності, інноваційними технологіями, переліком професійних якостей. Професійні якості у поєднанні з професійними знаннями, уміннями і навичками дозволяють фахівцеві успішно виконувати професійну діяльність. Сам тому формування і розвиток професійних якостей є пріоритетом сучасної професійної освіти. Сегодня конкурентоспособность выпускника определяется не только наличием у него суммы необходимых знаний, но и владением основными процедурами профессиональной деятельности, инновационными технологиями, перечнем профессиональных качеств. Профессиональные качества в сочетании с профессиональными знаниями, умениями и навыками позволяют специалисту успешно выполнять профессиональную деятельность. Сам поэтому формирование и развитие профессиональных качеств является приоритетом современного профессионального образования. Today, the competitiveness of a graduate is determined not only by the amount of necessary knowledge he has, but also by his mastery of the basic procedures of professional activity, innovative technologies, and a list of professional qualities. Professional qualities in combination with professional knowledge, skills and abilities allow a specialist to successfully carry out professional activities. That is why the formation and development of professional qualities is a priority of modern professional education.
Опис
Ключові слова
професія адміністратора, сфера послуг, управління персоналом, професійно важливі якості, профессия администратора, сфера услуг, управление персоналом, профессионально важные качества, administrator profession, services sector, personnel management, professionally important qualities
Цитування
Темченко О. В. Професійно важливі якості майбутніх адміністраторів сфери послуг: характеристика та структура / О. В. Темченко, Н. Чевалькова // Management and administration in the field of services: selected examples : monograph / The Academy of Management and Administration in Opole ; edit. T. Pokusa, T. Nestorenko. – Opole, 2020. – Part 2.11. – Pp. 206–216.