Дошкільна освіта в Україні та зарубіжжі: традиції, досвід, інновації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлені наукові роботи молодих науковців, присвячені питанням дошкільної педагогіки та методик виховання, навчання дітей дошкільного віку, проблемам підготовки фахівців дошкільної освіти. В сборнике представлены научные работы молодых ученых, посвященные вопросам дошкольной педагогики и методик воспитания, обучения детей дошкольного возраста, проблемам подготовки специалистов дошкольного образования. The collection contains scientific works of young scientists devoted to the issues of preschool pedagogy and methods of education, teaching preschool children, problems of training specialists in preschool education.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, вихователь, діти дошкільного віку, досвід, інновації, студентські роботи, дошкольное образование, воспитатель, дети дошкольного возраста, опыт, инновации, студенческие работы, preschool education, educator, preschool children, experience, innovation, student work
Цитування
Дошкільна освіта в Україні та зарубіжжі : традиції, досвід, інновації : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 90 с.