Человек и мир в романе Майи Лунде "История пчел"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье проанализирована концепция человека и мира в романе Майи Лунде «История пчел». Сюжетообразующую функцию выполняет при этом не только «история пчёл», но и семейные и экзистенциальные проблемы, не имеющие ни территориальных, ни временных границ. У статті проаналізовано концепцію людини і світу в романі Майї Лунде «Історія бджіл». Сюжетоскладающу функцію виконує при цьому не тільки «історія бджіл», а й сімейні та екзистенційні проблеми, що не мають ні територіальних, ні часових меж. The article analyzes the concepts of man and the world in Maya Lunde's novel "The Story of the Bees". It is not only the "story of the bees" that has a plot-forming function, but also family and existential problems that have neither territorial nor temporal boundaries.
Опис
Ключові слова
антиутопия, человек, Лунде М., антиутопія, людина, dystopia, human, Lunde M.
Цитування
Козлова А. Г. Человек и мир в романе Майи Лунде "История пчел" / А. Г. Козлова // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 42.