Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5686
Title: Лічилки в середовищі сучасних молодших школярів
Other Titles: Считалки в среде младших школьников
Proverbs among primary school children
Authors: Бондар, В.
Bondar, V.
Keywords: лічилки
молодші школярі
колективні ігри
студентські роботи
считалки
младшие школьники
коллективные игры
студенческие работы
counters
junior high school students
group games
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Бондар В. Лічилки в середовищі сучасних молодших школярів / В. Бондар // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 54.
Abstract: В статті розглянуто лічилки в середовищі сучасних молодших школярів. Лічилки – жанр дитячого фольклору, невеликий віршований твір, яким визначається роль і місце в колективній грі кожного учасника, «ігрова прелюдія». Знання лічилок може свідчити про вміння грати і спілкуватися з іншими людьми. В статье рассмотрены считалки в среде младших школьников. Считалки – жанр детского фольклора, небольшое стихотворное произведение, которым определяется роль и место в коллективной игре каждого участника, «игровая прелюдия». Знание считалок может свидетельствовать об умении играть и общаться с другими людьми. The article deals with the theme of nursery rhymes among primary school children. A rhyming tune is a genre of children's folklore, a short poem which defines the role and place in the collective play of each participant, a "game prelude". The knowledge of counting rhymes may indicate the ability to play and communicate with others.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5686
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бондар В. .pdf418.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.