Художнє втілення естетичних позицій у романі О. Уайльда "Портрет Доріана Грея"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано художнє втілення естетичних позицій у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Стиль Уайльда характеризується найперше частим використанням слів синонімічного ряду «прекрасний», екзотичністю зображення предметного світу, світу речей, коштовностей, творів мистецтва, квітів і птахів. Деталі відрізняються вишуканістю і манірною витонченістю. В статье проанализировано художественное воплощение эстетических позиций в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». Стиль Уайльда характеризуется прежде всего частым использованием слов синонимического ряда «прекрасный», экзотичностью изображения предметного мира, мира вещей, драгоценностей, произведений искусства, цветов и птиц. Детали отличаются изысканностью и чопорной изяществом. The article analyzes the artistic embodiment of aesthetic positions in the novel by O. Wilde "The Portrait of Dorian Gray". Wilde's style is characterised above all by the frequent use of the synonymy of "beautiful", the exoticism of the subject world, the world of things, jewels, works of art, flowers and birds. The details are distinguished by refinement and prim and proper elegance.
Опис
Ключові слова
художнє втілення, естетичні позиції, Уайльд О., англійська художня проза, художественное воплощение, эстетические позиции, английская художественная проза, artistic embodiment, aesthetic positions, Wilde O., english fiction
Цитування
Вєдєрнікова Т. В. Художнє втілення естетичних позицій у романі О. Уайльда "Портрет Доріана Грея" / Т. В. Вєдєрнікова // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 18–19.