Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5650
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДавидова, М. О.-
dc.contributor.authorКовтун, А. В.-
dc.contributor.authorШевченко, Н. О.-
dc.date.accessioned2021-07-13T11:47:29Z-
dc.date.available2021-07-13T11:47:29Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationДавидова М. О. Реалізація технології формування естетичної культури майбутніх вихователів / М. О. Давидова, А. В. Ковтун, Н. О. Шевченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. – Вип. 73, т. 1. – С. 223–227.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn1992-5786 (Print)-
dc.identifier.issn2664-3529 (Online)-
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5650-
dc.description.abstractСтаття присвячена одній з актуальних проблем у професійній та дошкільній освіті – формуванню естетичної культури майбутніх вихователів. Визначено проблеми формуванню естетичної культури майбутніх вихователів у контексті проєкту Концепції розвитку дошкільної освіти в Україні. Охарактеризовано суть поняття «естетична культура» та визначено показники (ставлення до формування власної естетичної культури, естетичні знання (естетичний кругозір), залученість в естетичну діяльність) та рівні сформованості естетичної культури майбутніх вихователів (високий, середній, низький). Статья посвящена одной из актуальных проблем в профессиональном и дошкольном образовании – формированию эстетической культуры будущих воспитателей. Определены проблемы формирования эстетической культуры будущих воспитателей в контексте проекта Концепции развития дошкольного образования в Украине. Охарактеризованы сущность понятия «эстетическая культура» и определены показатели (отношение к формированию собственной эстетической культуры, эстетические знания (эстетический кругозор), вовлеченность в эстетическую деятельность) и уровни сформированности эстетической культуры будущих воспитателей (высокий, средний, низкий). The article is devoted to one of the current problems in vocational and preschool education – the formation of aesthetic culture of future educators. Problems of formation of aesthetic culture of future educators in the context of the project of the Concept of development of preschool education in Ukraine are defined. The essence of the concept of “aesthetic culture” is characterized and indicators (attitude to the formation of one’s own aesthetic culture, aesthetic knowledge (aesthetic outlook), involvement in aesthetic activities) and levels of formation of aesthetic culture of future educators (high, medium, low) are determined.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherКласичний приватний університет, Запоріжжя; Видавничий дім "Гельветика"uk_UA.UTF-8
dc.subjectестетична культураuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні вихователіuk_UA.UTF-8
dc.subjectуніверситетuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітній процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехнологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectетапи реалізаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectэстетическая культураuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущие воспитателиuk_UA.UTF-8
dc.subjectуниверситетuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроцесс обученияuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехнологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectэтапы реализацииuk_UA.UTF-8
dc.subjectaesthetic cultureuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture educatorsuk_UA.UTF-8
dc.subjectuniversityuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational processuk_UA.UTF-8
dc.subjecttechnologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectstages of realizationuk_UA.UTF-8
dc.titleРеалізація технології формування естетичної культури майбутніх вихователівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРеализация технологии формирования эстетической культуры будущих воспитателейuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeImplementation of technology of formation of the aesthetic culture of the future educatorsuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.