Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/565
Title: ПРОФІЛАКТИКА СИРІТСТВА В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ФОРМИ СІМЕЙНОЇ ОПІКИ
Authors: Trubavina, I.
Трубавіна, І. М.
Трубавина, И. Н.
Keywords: сирітство
форми сімейної опіки
права дитини
профілактика сирітства
прийомні сім'ї
дитячі будинки сімейного типу
соціально-педагогічна робота
Україна
Польща
сиротство
формы семейной опеки
права ребенка
профилактика сиротства
приемные семьи
детские дома семейного типа
социально-педагогическая работа
Украина
Польша
orphanhood
family care
rights of the child
prevention of child abandonment
foster families
family-type orphanages
socio-pedagogical work
Ukraine
Poland
Issue Date: 2016
Publisher: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki
Citation: Trubavina I. Профілактика сирітства в Україні та Польщі: форми сімейної опіки / I.Trubavina // Ukraina – Polska: doświadczenia oraz perspektywy strategicznego partnerstwa : [zbiorow. monogr.] / Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki ; red.: R. Kordonski, O. Kordonska. – Lwów ; Olsztyn, 2016. – T. 1. – S. 207–219.
Abstract: Профілактика сирітства має тривалу історію і можлива в різних формах сімейної опіки. Але перш за все, при всьому її різноманітті, важливою є міцна і обґрунтована наукова база для такого виду роботи, чим є родиноцентричний підхід, що продовжує існуючі підходи і опирається на теорії ООН прав людини і розвитку людини, розроблений на рівні конкретної системи роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Соціально-педагогічний експеримент щодо його впровадження доводить ефективність запропонованої системи, спричинив дієвість соціально-педагогічної роботи щодо підвищення якості життя сімей – клієнтів ЦССМ, профілактики соціального сирітства. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі можуть бути вивчення досвіду Польщі щодо помічників сім’ї для таких великих родин як ДБСТ та прийомних сімей. Профилактика сиротства имеет длительную историю и возможна в разных формах семейной опеки. Но прежде всего, при всем ее многообразии, важной является прочная и обоснованная научная база для такого вида работы, чем есть семейноцентрический подход, продолжает существующие подходы и опирается на теории ООН прав человека и развития человека, разработанный на уровне конкретной системы работы центров социальных служб для семьи, детей и молодежи. Социально-педагогический эксперимент по его внедрению доказывает эффективность предложенной системы, вызвал действенность социально-педагогической работы по повышению качества жизни семей – клиентов ЦССМ, профилактики социального сиротства. Перспективами дальнейших исследований в этом направлении могут быть изучение опыта Польши в отношении помощников семьи для таких больших семей как ДДСТ и приемных семей.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/565
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRUBAVINA I.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.