Технологія колективної і групової роботи на уроках дисципліни "Я досліджую світ"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було проаналізовано технологію колективної і групової роботи на уроках дисципліни «Я досліджую світ». Головною метою колективних і групових робіт є розвиток мислення учнів, можливість правильного трактування та обміну думок, вміння вислухати інших. В данной статье автором были проанализировано технологии коллективной и групповой работы на уроках дисциплины «Я исследую мир». Главной целью коллективных и групповых работ является развитие мышления учеников, возможность правильной трактовки и обмена мнений, умение выслушать других. In this article, the author analyzed the technology of collective and group work in the lessons of the discipline "I explore the world". The main aim of collective and group work is to develop pupils' thinking The main aim of collective and group work is to develop pupils' thinking, the ability to properly interpret and exchange opinions, and the ability to listen to others.
Опис
Ключові слова
колективна робота, групова робота, початкова школа, студентські роботи, коллективная работа, групповая работа, начальная школа, студенческие работы, teamwork, group work, elementary school, student work
Цитування
Горбань В. Технологія колективної і групової роботи на уроках дисципліни "Я досліджую світ" / В. Горбань // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 39.