Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5649
Title: Технологія колективної і групової роботи на уроках дисципліни "Я досліджую світ"
Other Titles: Технология коллективной и групповой работы на уроках дисциплины "Я исследую мир"
The technology of collective and group work in the lessons of the discipline "I explore the world"
Authors: Горбань, В.
Horban, V.
Keywords: колективна робота
групова робота
початкова школа
студентські роботи
коллективная работа
групповая работа
начальная школа
студенческие работы
teamwork
group work
elementary school
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Горбань В. Технологія колективної і групової роботи на уроках дисципліни "Я досліджую світ" / В. Горбань // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 39.
Abstract: У даній статті автором було проаналізовано технологію колективної і групової роботи на уроках дисципліни «Я досліджую світ». Головною метою колективних і групових робіт є розвиток мислення учнів, можливість правильного трактування та обміну думок, вміння вислухати інших. В данной статье автором были проанализировано технологии коллективной и групповой работы на уроках дисциплины «Я исследую мир». Главной целью коллективных и групповых работ является развитие мышления учеников, возможность правильной трактовки и обмена мнений, умение выслушать других. In this article, the author analyzed the technology of collective and group work in the lessons of the discipline "I explore the world". The main aim of collective and group work is to develop pupils' thinking The main aim of collective and group work is to develop pupils' thinking, the ability to properly interpret and exchange opinions, and the ability to listen to others.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5649
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Горбань А. .pdf348.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.