Ранкові зустрічі як засіб формування патріотичних почуттів в учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було розкрито ранкові зустрічі як засіб формування патріотичних почуттів в учнів початкової школи. Формування патріотичних почуттів – це планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, і ставлення до Батьківщини. Ранкові зустрічі – це захід що проводить із класом вчитель, щоб створити позитивну атмосферу у класі на весь час перебування у школі. В данной статье автором было раскрыто утренние встречи как средство формирования патриотических чувств у учеников начальной школы. Формирование патриотических чувств – это планомерная воспитательная деятельность, направленная ​​на формирование у воспитанников чувства патриотизма, и отношения к Родины. Утренние встречи – это мероприятие что проводит с классом учитель, чтобы создать положительную атмосферу в классе на все время пребывания в школе. In this article, the author revealed morning meetings as a means of forming patriotic feelings in primary school students. The formation of patriotic feelings is a systematic educational activity aimed at fostering a sense of patriotism and an attitude of patriotism and a sense of belonging to the homeland. Morning meetings are an activity the teacher carries out with the class to create a positive atmosphere in the class for the whole time of their stay in school.
Опис
Ключові слова
патріотизм, учні, початкова школа, студентські роботи, патриотизм, ученики, начальная школа, студенческие работы, patriotism, students, elementary school, student work
Цитування
Хазикова В. Ранкові зустрічі як засіб формування патріотичних почуттів в учнів початкової школи / В. Хазикова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 34.