Становлення і розвиток професійної освіти в США

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було проаналізовано становлення і розвиток професійної освіти в США. У США проблеми освіти громадян десятиліттями вирішуються на державному рівні. Вперше в Америці, на початку 60-х років було прийнято Закон про підготовку та працевлаштування робітників, що передбачав заходи щодо укріплення зв’язків між професійною і загальною освітою. Під час прийняття цього та інших законів, уряд збільшував дотації на потреби професійної освіти дорослих. Автором были проанализировано становление и развитие профессионального образования в США. В США проблемы граждан десятилетиями решаются на государственном уровне. Впервые в Америке, в начале 60-х годов был принят Закон о подготовке и трудоустройстве работников, предусматривающий меры по укреплению связей между профессиональным и общим образованием. При принятии этого и других законов, правительство увеличивало дотации на нужды профессионального образования взрослых. The author analyzed the formation and development of vocational education in the United States.
Опис
Ключові слова
професійна освіта, США, студентські роботи, профессиональное образование, США, студенческие работы, vocational education, USA, student work
Цитування
Ляшенко А. Становлення і розвиток професійної освіти в США / А. Ляшенко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 22.