Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5604
Title: Особливості спілкування з батьками учнів під час дистанційного навчання
Other Titles: Особенности общения с родителями учеников дистанционного обучения
Features of communication with parents of distance learning students
Authors: Калашник, А.
Kalashnik, A.
Keywords: спілкування
батьки
учні
дистанційне навчання
студентські роботи
общение
родители
ученики
дистанционное обучение
студенческие работы
communication
parents
students
distance learning
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Калашник А. Особливості спілкування з батьками учнів під час дистанційного навчання / А. Калашник // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 17.
Abstract: У статті автором розглянуто особливості спілкування з батьками учнів під час дистанційного навчання. Спілкування з батьками є важливою педагогічною проблемою, що потребує уваги саме в початковій школі, адже з молодших класів формуються відносини між батьками та вчителем. Дистанційне навчання та карантинні умови значною мірою перенесли більшу частину відповідальності за навчання дітей на їх батьків. В статье автором рассмотрены особенности общения с родителями учащихся дистанционного обучения. Общение с родителями является важной педагогической проблемой, требующей внимания именно в начальной школе, ведь с младших классов формируются отношения между родителями и учителем. Дистанционное обучение и карантинные условия в значительной мере перенесли большую часть ответственности за обучение детей на их родителей. In this article the author considers the peculiarities of communication with parents of distance learning students. Communication with parents is an important pedagogical problem that needs attention exactly in primary school, because from the early grades the relationship between parents and the teacher is formed. Distance learning and quarantine conditions have shifted much of the responsibility for children's learning to their parents.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5604
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калашник А. .pdf348.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.