Культура розумової праці молодших школярів: як навчити дитину вчитися

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором розглянуто культуру розумової праці молодших школярів. Організація розумової праці передбачає дотримання гармонійного режиму дня, забезпечення оптимальних умов для молодшого школяра, баланс між працею та відпочинком, планування й облік часу. Важлива постійна зміна діяльності, організація й обладнання робочого місця. Автором рассмотрена культура умственного труда младших школьников. Организация умственного труда предполагает соблюдение гармоничного режима дня, обеспечение оптимальных условий для младшего школьника, баланс между трудом и отдыхом, планирование и учет времени. Важная постоянная смена деятельности, организация и оборудование рабочего места. The author considers the culture of mental work of elementary school students. The organization of mental work involves the observance of a harmonious daily routine, ensuring optimal conditions for the elementary school student, the balance between work and rest, planning and time management. It is important to constantly change activities, organise and equip the workplace.
Опис
Ключові слова
розумова праця, молодші школярі, нова українська школа, умственный труд, младшие школьники, новая украинская школа, mental work, junior high school students, a new ukrainian school
Цитування
Бурлака Є. Культура розумової праці молодших школярів: як навчити дитину вчитися / Є. Бурлака // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 11.