Формування лідерських якостей учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було розкрито формування лідерських якостей учнів початкової школи. Для ефективного розвитку суспільства й економіки України необхідні яскраві та харизматичні лідери, підготовку яких, потрібно здійснювати, починаючи із шкільних років, зокрема з молодшого шкільного віку. Зважаючи на вікову специфіку учнів, актуальним є розвиток їхніх лідерських здібностей. Автором было раскрыто формирование лидерских качеств учащихся начальной школы. Для эффективного развития общества и экономики Украины необходимы яркие и харизматичные лидеры, подготовку которых нужно осуществлять, начиная с школьных лет, в том числе с младшего школьного возраста. Учитывая возрастную специфику учащихся, актуальным является развитие их лидерских способностей. The author revealed the formation of leadership qualities of primary school students. For the effective development of the society and economy of Ukraine, bright and charismatic leaders are needed, whose training should be carried out starting from the school years, in particular from the primary school age. Given the age specifics of students, the development of their leadership skills is relevant.
Опис
Ключові слова
лідерські якості, учні, початкова школа, лідер, лидерские качества, ученики, начальная школа, лидер, leadership skills, students, elementary school, leader
Цитування
Андрущенко Є. Формування лідерських якостей учнів початкової школи / Є. Андрущенко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 9.