Міфологізація вікторіанства в романі Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто методи міфологізації, використані письменником у романі «Жінка французького лейтенанта» . Робота стилізована як вікторіанський роман. Постмодерністський характер зображення дозволяє автору створити ілюзію реалізму в творі. В статье рассмотрены методы мифологизации, использованные писателем в романе «Женщина французского лейтенанта». Работа стилизована как викторианский роман. Постмодернистский характер изображения позволяет автору создать иллюзию реализма в произведении. The article examines the methods of mythologisation used by the writer in The French Lieutenant's Woman. The work is stylised as a Victorian novel. The postmodern nature of the depiction allows the author to create the illusion of realism in the work.
Опис
Ключові слова
міфологізація, вікторіанство, Фаулз Д., магістерські роботи, мифологизация, викторианство, Фаулз Д., магистерские работы, mythologizing, victorianism, Fowles D., master's works
Цитування
Солодяннікова В. Міфологізація вікторіанства в романі Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта" / В. Солодяннікова // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 78–79.