Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5583
Title: Ступінь досліджуваності проблеми запозичень у сучасній англійській мові
Other Titles: Степень исследования проблемы заимствований в современном английском языке
The degree of research on the problem of borrowing in modern English
Authors: Соломко, І.
Соломко, И.
Solomko, I.
Keywords: англійська мова
запозичення
магістерські роботи
английский язык
заимствования
магистерские работы
еnglish
borrowings
master's works
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Соломко І. Ступінь досліджуваності проблеми запозичень у сучасній англійській мові / І. Соломко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 79–80.
Abstract: У статті розглянуто вивчення запозичень в англійській мові, яка є важливою темою з огляду на те, що на формування лексичної структури англійської мови в сучасних умовах впливає глобалізація та інтернаціоналізація в інформаційному суспільстві. В статье рассмотрены заимствования в английском языке, которые является важной темой ввиду того, что на формирование лексической структуры английского языка в современных условиях влияет глобализация и интернационализация в информационном обществе. The article deals with loanwords in English, which is an important topic in view of the fact that the formation of the lexical structure of the English language in modern conditions is influenced by globalisation and internationalisation in the information society.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5583
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовленняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.