МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ «СПРИЙМАННЯ ОБРАЗУ ТІЛА ДИТИНОЮ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором запропоновано методику діагностики «Сприймання образу тіла дитиною». Методика призначена для діагностики сприйнання образу тіла дитиною дошкільного і молодшого шкільного віку. За діагностичними параметрами методики ми говоримо саме про образ тіла, адже в зазначений віковий період Я-концепція знаходиться лише в стані розвитку, проте проективний характер діагностичного матеріалу закладає тенденції до вивчення образу Я дитини та тілесного Я зокрема. Автором предложена методика диагностики «Восприятие образа тела ребенком». Методика предназначена для диагностики восприятие образа тела ребенком дошкольного и младшего школьного возраста. По диагностическим параметрам методики мы говорим именно об образе тела, ведь в указанный возрастной период Я-концепция находится только в состоянии развития, однако проективный характер диагностического материала закладывает тенденции к изучение образа Я ребенка и телесного Я в частности. The author proposes a method of diagnostics "Perception of the body image by a child." The author proposes a diagnostic technique "Perception of body image by a child". The technique is designed to diagnose a child's body image perception of preschool and primary school age. According to the diagnostic parameters of the methodology, we are talking specifically about body image, because in this age period the self-concept is only in a state of development, but the projective nature of the diagnostic material lays down tendencies to study the child's self image and body self in particular.
Опис
Ключові слова
методика діагностики, образ тіла, дитина, методика диагностики, образ тела, ребенок, diagnostic technique, body image, child
Цитування
Туркова Д. М. Методика діагностики "Сприймання образу тіла дитиною" / Д. М. Туркова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.)., Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко (голова) та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 63–64.