Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5575
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПросяник, C.-
dc.contributor.authorProsianyk, S.-
dc.date.accessioned2021-07-08T07:48:56Z-
dc.date.available2021-07-08T07:48:56Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationПросяник С. Ремінісценція та алюзія в літературознавстві / С. Просяник // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 72.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5575-
dc.description.abstractУ статті розкрито, що використання алюзії та ремінісценції спричиняє той факт, що елементи прецедентного тексту стають вузлами скріплення семантико-композиційної структури нового тексту. Несвідоме чи свідоме включення автора у культурний діалог з попередніми текстами наповнює текст новими характеристиками та уможливлює реалізацію художнього замислу. В статье раскрыто, что использование аллюзии и реминисценции вызывает тот факт, что элементы прецедентного текста становятся узлами скрепления семантико-композиционной структуры нового текста. Бессознательное или сознательное включение автора в культурный диалог с предыдущими текстами наполняет текст новыми характеристиками и делает реализацию художественного замысла. The article reveals that the use of allusion and reminiscence is caused by the fact that the elements precedent text become nodes of the semantic-compositional structure of the new text. Unconscious or conscious inclusion of the author in the cultural dialogue with the previous texts fills the text with new characteristics and enables the realization of the artistic idea.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectлітературознавствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectремінісценціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectалюзіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтертекстуальністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectлитературоведениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectреминисценцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectаллюзияuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтертекстуальностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectliterary criticismuk_UA.UTF-8
dc.subjectreminiscenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectallusionuk_UA.UTF-8
dc.subjectintertextualityuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's worksuk_UA.UTF-8
dc.titleРемінісценція та алюзія в літературознавствіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРеминисценция и аллюзия в литературоведенииuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeReminiscence and allusion in literary criticismuk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовленняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.