МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРТЕРІАЛЬНОГО КРОВОПОСТАЧАННЯ ЗОРОВОГО БУГРА ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ ЗРІЛОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська організація «Київський медичний науковий центр»
Анотація
Всі особливості будови артеріального русла зорового бугра людини зрілого віку вказують на більш інтенсивне його кровопостачання на відміну від інших утворень стовбура головного мозку. Все особенности строения артериального русла зрительного бугра человека зрелого возраста указывают на более интенсивное его кровоснабжениt в отличие от других образований ствола головного мозга. All the features of the structure of the arterial bed of the visual cortex of a mature person indicate a more intensive blood supply in contrast to other formations of the brain stem.
Опис
Ключові слова
головний мозок, людина, кровопостачання, головной мозг, человек, кровоснабжение, brain, human, blood supply
Цитування
Морфологічні особливості артеріального кровопостачання зорового бугра головного мозку людини зрілого віку / М. А. Лютенко, І. А. Іонов, Н. В. Жарова, В. О. Соловйова // Медична наука та практика на сучасному історичному етапі : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 30 квіт. – 1 трав. 2021 р. / Київ. мед. наук. центр. – Київ, 2021. – С. 11–13.