Репрезентація міста в модерністській літературі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто літературу модернізму, що виникла в останні роки ХІХ століття та була мистецтвом міст, особливо міст – поліглотів, які з різних історичних причин набули високої активності та великої репутації. Народження мегаполісів супроводжувалось відкриттям тем в мистецтві модернізму, а саме в літературі. В статье рассмотрена литература модернизма, которая возникла в последние годы XIX века и была искусством городов, особенно городов – полиглотов, которые по разным историческим причинам получили высокую активность и большую репутацию. Рождения мегаполисов сопровождалось открытием тем в искусстве модернизма, а именно в литературе. This article examines modernist literature, which emerged in the last years of the nineteenth century and was the art of cities, especially polyglot cities, which for various historical reasons gained high activity and a great reputation. The birth of megacities was accompanied by the discovery of themes in the art of modernism, namely literature.
Опис
Ключові слова
література модернізму, репрезентація міста, магістерські роботи, литература модернизма, репрезентация города, магистерские работы, literature of modernism, representation of the city, master's works
Цитування
Пода І. Репрезентація міста в модерністській літературі / І. Пода // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 68.