Етнонаціональна політика Західноукраїнської Народної Республіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було висвітлено етнонаціональну політику Західноукраїнської Народної Республіки. Від уміння попереджати, локалізувати, вирішувати міжетнічні конфлікти та залучення до державного будівництва представників різних етносоціальних груп багато в чому залежить ефективність внутрішньої політики будь-якої держави, в тому числі й України. Автором было рассмотрено этнонациональную политику Западноукраинской Народной Республики. От умения предупреждать, локализовать, решать межэтнические конфликты и привлечения к государственному строительству представителей различных этносоциальных групп во многом зависит эффективность внутренней политики любого государства, в том числе и Украины. The author considered the ethno-national policy of the West Ukrainian People's Republic. The effectiveness of the internal policy of any state, including Ukraine, largely depends on the ability to prevent, localize, resolve interethnic conflicts and involve representatives of various ethnosocial groups in state building.
Опис
Ключові слова
історія України, Західноукраїнська Народна Республіка, етнонаціональна політика, история Украины, Западноукраинская Народная Республика, этнонациональная политика, Ukrainian history, Western Ukrainian People's Republic, ethno-national policy
Цитування
Гончарова О. С. Етнонаціональна політика Західноукраїнської Народної Республіки / О. С. Гончарова // Збірник наукових праць вчених та студентів історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 32–38.