Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5548
Title: ВІДБІР МАТЕРІАЛІВ TED-КОНФEРEНЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
Other Titles: ОТБОР МАТЕРИАЛОВ TED-КОНФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
SELECTION OF TED-CONFERENCE MATERIALS FOR FORMATION OF MONOLOGICAL SPEECH SKILLS OF SENIOR SCHOOL STUDENTS
Authors: Юрченко, М.
Keywords: TED-конференція
монологічне мовлення
TED-конференция
монологическая речь
TED-conference
monologue speech
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Юрченко М. Відбір матеріалів TED-конференцій для формування вмінь монологічного мовлення учнів старшої школи / М. Юрченко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 94–96.
Abstract: У статті визначено критерії відбору матеріалів TED-конференцій для формування вмінь монологічного мовлення учнів старшої школи. Запропоновано здійснювати відбір матеріалів TED-конференцій з урахуванням таких критеріїв: автентичність, відповідність навчальному процесу, рівню, інтересам учнів, ситуативність, урахування професійних інтересів учнів. В статье определены критерии отбора материалов TED-конференций для формирования умений монологической речи учащихся старшей школы. Предложено осуществлять отбор материалов TED-конференций с учетом следующих критериев: подлинность, соответствие учебному процессу, уровню, интересам учеников, ситуативность, учета профессиональных интересов учащихся. The article author has determined the criteria for selection of TED-conferences materials for the formation of monologue speech skills of high school students. It is suggested that TED-conference materials should be selected according to the following criteria: authenticity, relevance to the learning process, level, students' interests, relevance to the situation, and consideration of students' professional interests.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5548
Appears in Collections:Кафедра англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Юрченко М. Відбір матеріалів TED-конфeрeнцій.pdf438.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.