Настільні ігри як умова соціалізації школярів з порушенням мовлення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюється тема настільних ігор як умови соціалізації школярів з порушенням мовлення. Настільна гра не тільки допомагає формуванню та розвитку у дитини уваги, пам'яті, уяви, асоціативного та абстрактного мислення, але й допомагає йому легко, в ігровій мотивуючій формі адаптуватися до регламентування особистої діяльності певними правилами. В статье освещается тема настольных игр как условия социализации школьников с нарушением речи. Настольная игра не только помогает формированию и развитию у ребенка внимания, памяти, воображения, ассоциативного и абстрактного мышления, но и помогает ему легко, в игровой мотивирующей форме адаптироваться к регламентированию личной деятельности определенными правилами. The article highlights the topic of board games as conditions for the socialization of schoolchildren with speech impairments. A board game not only helps form and develop a child's attention, memory, imagination, associative and abstract thinking, but also helps him easily, in a game motivating form to adapt to the regulation of personal activity by certain rules.
Опис
Ключові слова
настільні ігри, соціалізація, школяри, порушення мовлення, настольные игры, социализация, школьники, нарушение речи, board games, socialization, pupils, speech impairment
Цитування
Туріщева Л. В. Настільні ігри як умова соціалізації школярів з порушенням мовлення / Л. В. Туріщева, І. В. Ткаченко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко (голова) та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 209–211.