Педагогічна освіта України: протиріччя та шляхи виходу із кризи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статті став аналіз проблем та протиріч, які склалися в системі педагогічної освіти України та спроба визначити шляхи її реформування. Целью статьи стал анализ проблем и противоречий, сложившихся в системе педагогического образования Украины и попытка определить пути ее реформирования. The purpose of the article was to analyze the problems and contradictions that have developed in the system of pedagogical education in Ukraine and an attempt to determine the ways of its reform.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта України, «Концепція розвитку педагогічної освіти», реформування освіти, статус педагогічної освіти, педагогическое образование Украины, «Концепция развития педагогического образования», реформирования образования, статус педагогического образования, pedagogical education of Ukraine, "The concept of development pedagogical education ", education reform, the status of pedagogical education
Цитування
Зеленська Л. Д. Педагогічна освіта України: протиріччя та шляхи виходу із кризи / Л. Д. Зеленська, Г. М. Куц, С. О. Микитюк // Новий колегіум. – 2019. – № 3. – С. 33–38.