Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5457
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМатвійчук, Ю. Ю.-
dc.date.accessioned2021-06-23T07:40:14Z-
dc.date.available2021-06-23T07:40:14Z-
dc.date.issued2021-05-13-
dc.identifier.citationМатвійчук Ю. Ю. Роль вчителя відповідно синергетичної парадигми STEM-навчання / Ю. Ю. Матвійчук // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 85–87.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5457-
dc.description.abstractУ статті розглянуто дослідження можливостей розвитку та мотивації здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності у STEM-навчанні. STEM передбачає застосування понять "міждисциплінарність", "метапредметність" та "комплексність", які є ознаками становлення синергетичної парадигми. Синергетичний підхід розглядається як науковий напрям, який досліджує процеси становлення нових упорядкованих структур. В статье рассмотрены исследования возможностей развития и мотивации соискателей образования в научно-исследовательской деятельности в STEM-обучении. STEM предусматривает применение понятий "междисциплинарность", "метапредметнисть" и "комплексность", которые являются признаками становления синергетической парадигмы. Синергетический подход рассматривается как научное направление, которое исследует процессы становления новых упорядоченных структур. The article examines the study of opportunities for development and motivation of students to research activities in STEM-learning. STEM involves the use of the concepts of "interdisciplinarity", "meta-subjectivity" and "complexity", which are signs of the formation of a synergetic paradigm. The synergetic approach is considered as a scientific direction that investigates the processes of formation of new ordered structures.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехнологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectSTEM-освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсинергетикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспірантські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехнологииuk_UA.UTF-8
dc.subjectSTEM-образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспирантские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjecttechnologiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectSTEM educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectsynergeticsuk_UA.UTF-8
dc.subjectpostgraduate workuk_UA.UTF-8
dc.titleРОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ВІДПОВІДНО СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ STEM-НАВЧАННЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ STEM-ОБУЧЕНИЕuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTHE ROLE OF THE TEACHER ACCORDING TO THE SYNERGETIC PARADIGM OF STEM-LEARNINGuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ю. Ю. Матвійчук. Роль учителя.pdf945.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.