Інноваційні бізнес-ідеї для стартапів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університеит імені В. Н. Каразіна
Анотація
В статті розглянуто інноваційні бізнес-ідеї для стартапів. Стартап – це процес виходу на ринок новоствореного підприємства з інноваційним проектом, зазвичай, у короткотривалий термін і з мінімальними капіталовкладеннями. Для стартапів дуже важливо бути «придатними для ринку». В основному стартапи розвиваються в галузі IT-технологій. Переважно це сфера послуг та електронна комерція. В статье рассмотрены инновационные бизнес-идеи для стартапов. Стартап – это процесс выхода на рынок вновь созданного предприятия с инновационным проектом, как правило, в короткое сроки и с минимальными капиталовложениями. Для стартапов очень важно быть «пригодными для рынка». В основном стартапы развиваются в области IT-технологий. Преимущественно это сфера услуг и электронная коммерция. This article discusses innovative business ideas for start-ups. A start-up is the process of a newly created enterprise entering the market with an innovative project, usually within a short time frame and with minimal capital investment. It is very important for start-ups to be "marketable". Start-ups mainly develop in the IT field. This is predominantly the service sector and e-commerce.
Опис
Ключові слова
бізнес-ідея, стартап, інновації, бизнес-идея, стартап, инновации, business idea, startup, innovation
Цитування
Сідельнікова В. К. Інноваційні бізнес-ідеї для стартапів / В. К. Сідельнікова // Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 31 жовт. 2020 р. / Харків. нац. ун-т Ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. В. Александров та ін.]. – Харків, 2020. – С. 293–295.