К вопросу о видах источников правового регулирования семейных отношений

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Анотація
К источникам правового регулирования семейных отношений относятся акты гражданского законодательства, семейный договор, моральные основы ощества и обычай. До джерел правового регулювання сімейних відносин відносяться акти цивільного законодавства, сімейний договір, моральні засади суспільства і звичай. The sources of legal regulation of family relations include acts of civil legislation, family contract, moral foundations of society and custom.
Опис
Ключові слова
семейные отношения, источники правового регулирования, семейный договор, сімейні відносини, джерела правового регулювання, сімейний договір, family relationships, sources of legal regulation, family contract
Цитування
Пономаренко О. М. К вопросу о видах источников правового регулирования семейных отношений / О. М. Пономаренко // Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., присв’яч. 91-річчю з дня народження В. П. Маслова, Харьків, 15 лют. 2013 р. / Нац. ун-т "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" [та ін.]. – Харків : Право, 2013. – С.167–171.