Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/541
Title: ПРО РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ КОДЕКСУ ЕТИКИ ДЛЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ, СЕКРЕТАРЯ ТА ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ
Other Titles: О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА КОДЕКСА ЭТИКИ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ, СЕКРЕТАРЯ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ON THE DRAFTING OF A CODE OF ETHICS FOR MAYOR, SECRETARY AND MEMBERS OF CITY COUNCIL
Authors: Трубавіна, І. М.
Keywords: кодекс етики
етичні цінності
етичні принципи
виборчі особи
місцеве самоврядування
кодекс этики
этические ценности
этические принципы
избирательные лица
местное самоуправление
code of ethics
moral values
ethical principles
the election of the person
local government
Issue Date: 24-Sep-2016
Publisher: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка
Citation: Трубавіна І. М. Про розробку проекту Кодексу етики для міського голови, секретаря та депутатів міської ради / І. М. Трубавіна // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право : зб. наук. пр. VI щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. "Безпека в умовах сучасних трансформацій міжнародної системи: виклики та перспективи" (м. Львів, 24 верес. 2016 р.) / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Вармінсько-Мазурський ун-т в м. Ольштин ; [відп. за вип. С. Бурак, Р. Кордонський]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С. 288–292.
Abstract: Етичний аспект реалізації прав та повноважень виборчих осіб місцевого самоврядування представлений уперше цінностями та етичними аспектами принципів діяльності органів місцевого самоврядування. Це становить наукову новизну і практичну значущість роботи. Этический аспект реализации прав и полномочий избирательных лиц местного самоуправления представлен впервые ценностями и этическими аспектами принципов деятельности органов местного самоуправления. Это составляет научную новизну и практическую значимость работы. Ethical aspects of the rights and powers of local government election represented the first time the values and principles of the ethical aspects of local government. This is a scientific novelty and practical significance of the work.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/541
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трубавіна І.pdf13.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.