Особистісні детермінанти розладів харчової поведінки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті представлені особистісні детермінанти розладів харчової поведінки. Розглянута роль особистісних рис у розвитку розладів харчової поведінки. Деякі риси особистості можуть розглядатися як предиктори розвитку хвороби та процесу терапії. В статье представлены личностные детерминанты расстройств пищевого поведения. Рассмотрена роль личностных черт в развитии расстройств пищевого поведения. Некоторые черты личности могут рассматриваться как предикторы развития болезни и процесса терапии. The article presents the personality determinants of eating disorders. The role of personality traits in the development of eating disorders is considered. Some personality traits can be seen as predictors of disease development and therapy.
Опис
Ключові слова
детермінанти, розлади, харчова поведінка, особистісні риси, детерминанты, расстройства, пищевое поведение, личностные черты, determinants, disorders, eating behavior, personality traits
Цитування
Абсалямова Л. М. Особистісні детермінанти розладів харчової поведінки / Л. М. Абсалямова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.)., Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 73–77.